ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ...

MAC OS,MS-DOS,AMIGA WORKBENCH 3.9,WINDOWS 95-98-MILLENIUM,2000,ΧP, VISTA,07,08 WINDOWS SERVER 2000, 2003. EXCHANGE 5.5 ΚΑΙ 2003-07, WORD, EXCEL, ΟΛΟ ΤΟ OFFICE, GWBASIC, QUICKBASIC, ΓΝΩΣΕΙΣ PASCAL, C, ASSEMBLY, NETBSD, LINUX, MANDRIVA,UBUNTU,SUSE,FEDORA CORE 3-12. SALESFORCE CRM: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORTS&DASHBOARDS.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ INTERNET - ΣΥΝΔΕΣΗ, FIREFOX, EUDORA, OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT OUTLOOK, EXPLORER, OPERA SETTINGS ΓΙΑ PPP, TCI/IP. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟDEM-ROUTER ΑDSL ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΙP ROUTING). ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PC, MACINTOSH,AMIGA,LASER PRINTERS, SCANNER, MONITORS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, ANTIKATAΣΗ MODULES-CALIBRATIONS).

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ WINDOWS 98-ME, WINDOWS 2000, VISTA,WINDOWS 7,WINDOWS 8.1,WINDOWS SERVER 2003-07, WINDOWS XP, LINUX RED HAT, FEDORA, MANDRIVA,UBUNTU,MACINTOSH (OS 7-OS 9.2 MACINTOSH OS X JAGUAR, PANTHER, TIGER, LEOPARD,MOUNTAIN LION,MAVERICKS) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

ΣΤΗΣΙΜΟ ΔIΚΤYΩΝ WIFI, ETHERNET, BNC, LOCALTALK, APPLETALK, IPX, APPLE IP, TCI IP, WINDOWS LOG ON, NETBUI Κ.Λ.Π., ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΗ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ VICOM SOFT ROUTER ΓΙΑ INTERNET ΔIΚΤYΟ ΑΠΟ MACINTOSH Ή ΑΠΟ OS X, SERVER, JAGUAR, PANTHER, TIGER, LEOPARD Ή ΑΠΟ PC. INTERNET ROUTING WINDOWS NT, 2000, 2003, ΧP,VISTA,7, NET, LINUX. ΣΤΗΣΙΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΙNTERNEΤ ΑΠΟ PC Ή PC ME ΜΑCINTOSH, MACINTOSH ME PC Κ.Λ.Π.

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟDEM-ROUTER ΑDSL ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΙP ROUTING). ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ INTERNET - ΣΥΝΔΕΣΗ, FIREFOX, EUDORA, OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT OUTLOOK, EXPLORER, OPERA SETTINGS ΓΙΑ PPP, TCI/IP.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣH ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MSDOS ΚΑΙ WINDOWS 95, 98 ,ME, 2000, XP PRO&HOME, VISTA,7, WINDOWS SERVER 2000, 2003, EXCHANGE, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MAILBOX, LINUX ΚΑΙ MACINTOSH OS 7-OS 9.2, OS X(JAGUAR, PANTHER, ΤΙGER, LEOPARD,MOUNTAIN LION,MAVERICKS).

Περισσότερα...